Kepuasan anda adalah matlamat utama kami. Anda boleh kembalikan semula mana-mana item dihantar oleh HAJAROSE.COM untuk Jualan kredit atau Store Kredit, dengan syarat berikut di dalam fikiran:

  • Untuk mengembalikan dan menukar, pelanggan dinasihatkan untuk memaklumkan kami terlebih dahulu di customerservice@hajarose.com dengan memberikan nombor pesanan dan produk butiran pesanan tersebut.
  • HAJAROSE tidak membuat bayaran balik untuk mana-mana bekas atau botol yang sudah dibuka.
  • Item perlu berada dalam keadaan yang baru dengan bungkusan asal dan aksesori.
  • Anda mesti kembalikan item kepada kami dalam masa 15 hari dari tarikh penerimaan pembelian.
  • Jika anda membuka bekas(-bekas) atau botol(-botol) yang wujud dalam pembersih, regimen atau kit, TIADA bayaran balik untuk pembersih, regimen atau kit. TIADA PENGECUALIAN.

Kami juga akan memberikan pulangan penghantaran percuma jika pengembalian pesanan adalah hasil daripada kesilapan kami (rosak, rosak, atau item tidak betul, dan lain-lain). Dalam kes lain, bayaran balik kos penghangtaran pos juga akan dikenakan.

Jika pulangan anda bukan daripada hasil kesilapan kami* kos penghantaran sebenar anda akan dikenakan. Setelah pemulangan anda telah diterima, kredit kedai akan dikeluarkan dalam tempoh 15 hari dan satu pengesahan e-mel akan dihantar.

* Bayaran pos sebenar, dalam banyak kes Hajarose akan berkongsi kos pos anda baginya jika anda membuat keputusan untuk kembali produk(-produk) kami akan mengenakan caj untuk kos penuh penghantaran.